Πιστοποιήσεις

Lechi Group

Ολόκληρη η λειτουργία μας διέπεται από αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Τόσο το δυναμικό μας όσο και οι συνεργάτες μας προστατεύονται μέσω σαφών διαδικασιών που ακολουθούνται με σεβασμό και πληρούν τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης.

2023

ISO 45001:2018

2023

ISO 22301:2019

2023

ISO 14001:2015

2021

ISO 9001:2015